Salesforce

SalesForce היא מערכת ה-CRM המתקדמת והמובילה בתחומה בעולם. הפלטפורמה הזו מנהלת, לומדת ועוקבת אחר נתוני הלקוחות בכל ארגון. המערכת מאפשרת שינוי במבנה החברה, כך שניתן להציב את הלקוח במרכז גם במהלך תהליכי השיווק עבור לקוחות פוטנציאליים, וגם במהלך המכירה מול פניות נכנסות ולידים. את כל זה המערכת מבצעת לצד מתן פוקוס על הלקוחות הקיימים, ומספקת עבורם את השירותים העסקיים הנחוצים להם. המערכת מספקת מידע ותובנות על מקומו של הלקוח בתוך הארגון, ומספקת הדרכה עבור חווית לקוח טובה עוד יותר. לא סתם בחרו SalesForce לקרוא למערכת שלהם מערכת הצלחת הלקוח.

i-Cloudius מנהלת ומטמיעה את מערכות SalesForce בארגונים רבים, ומתמחה בתכנון, אפיון הצרכים של הארגון והתאמת המערכות עבורם, הטמעה, חיבור לשאר מערכות הארגון ופיתוח של רכיבים חדשים במקרה הצורך.

המערכת של SalesForce פועלת בכמה וכמה מישורים, והשכיחים מתוכם הם:

SalesForce - iCLoudius